Jätevesiviemäriverkostoon liittyminen

Toimitettavat asiapaperit

Ennen kuin liityt kunnalliseen jätevesiviemäriin, tulee toimittaa allekirjoitettu liittymisilmoitus ja liitospaikkalausunto (tonttikartan liite) Järvenpään Vedelle. Liitospaikkalausunto tilataan https://karttakauppa.jarvenpaa.fi/ kautta.

Em. asiapaperit toimitetaan Järvenpään Vedelle sähköpostitse vesihuoltolaitos(at)jarvenpaa.fi tai postitse: Järvenpään Vesi, PL 41, 04401 Järvenpää.

Liittymissopimus

Liittymisilmoituksen ja liitoskohtalausunnon perusteella Järvenpään Vesi päivittää liittymissopimuksen ja laskuttaa jätevesiviemärin liittymismaksun, joka määräytyy kaikkien kiinteistöllä olevien rakennusten yhteenlasketun kerrosalan mukaan.

Katso kohdasta liittymismaksut tai Järvenpään Veden

Sopimus astuu voimaan, kun kummatkin sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Ennen jätevesien johtamista kunnalliseen jätevesiverkkoon, tulee kiinteistöllä olla voimassa oleva sopimus.

Liittymisajankohdasta ilmoittaminen

Kiinteistön tulee ilmoittaa kirjallisesti päivämäärä, jolloin jätevesien johtaminen kunnalliseen viemäriverkostoon alkaa sekä vesimittarin lukema kyseiseltä päivältä. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse vesilaskutus(at)jarvenpaa.fi tai postitse Järvenpään Vesi, PL 41, 04401 Järvenpää.

Lisätietoa

Mikäli haluat varmistaa, onko kiinteistösi alueella mahdollista liittyä jätevesiverkostoon tai haluat muuta neuvoa verkostoasioissa, niin sinua auttaa vesihuoltoasiantuntija puh. 040 315 3441.

Haja-asutusalueella on viime vuosina rakennettu viemäriverkostoa ja alueen verkoston rakentamisen ja valmistumisen yhteydessä asukkaille on lähetetty tiedotteita asiasta.

Jaa juttu: