Liittymismaksut

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön mukaan. Maksun perusteena käytetään rakennusluvan mukaista kerrosalaa.

  • uusilta liittyjiltä laskutetaan verkostoon liittymisen yhteydessä liittymismaksu
  • laajennuksista laskutetaan lisäliittymismaksu, mikäli kerrosalan muutos on vähintään 10 %
  • liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia, mistä johtuen niistä ei peritä arvonlisäveroa
  • liittymismaksu kirjataan liittyjän kanssa tehtävään liittymissopimukseen

Omakoti- ja paritalojen liittymismaksu 1.4.2024 alkaen:

Kerrosala m²Vesijohto €Jätevesiviemäri €Yhteensä €
0-1001 238,001 858,00  3 096,00
101-2501 982,002 973,00  4 955,00
251-5003 718,005 577,00  9 295,00
501-5 205,007 808,0013 013,00

 
Muiden kiinteistöjen liittymismaksu lasketaan kaavalla:

L = k * A * p * yL

L = liittymismaksu
k = kiinteistötyypin mukainen kerroin
A = rakennusluvan mukainen kerrosala
p = palvelukerroin
yL= liittymismaksun yksikköhinta = 5,45 €/k-m²

Kiinteistötyypin mukainen kerroin: 
Rivitalot4
Asuinkerrostalot4
Liike- ja palvelukiinteistöt3
Teollisuus3
Muut kiinteistöt3
Palvelukerroin: 
Vedenhankinta0,40
Jätevesi0,60
Jaa juttu: