Vesitornin yläosan kunnostus 2022, maalausurakka

Yleistä

Järvenpään Vesi rakennuttaa vesitornin yläosan puupaneelien kunnostuksen urak­katyönä kesän 2022 aikana. Kunnostustyöhön sisältyy nykyisen puupaneelipinnan puhdistus, kiinnitysten parantaminen ja paneelien osittainen uusiminen sekä koko yläosan puupaneelien uudelleen maalaus. Lisäksi vesitornin katolla olevat metal­likaiteet puhdistetaan ja maalataan uudelleen.

Kunnostustyö perustuu arkkitehdin laatimiin suunnitelmiin, joiden pohjalta varsi­nainen urakkatyö on kilpailutettu. Kilpailutuksen ja urakan ohjauksen sekä työn val­vonnan hoitaa konsultti. Urakoitsijaksi on valittu Concrete Urakointi Oy.

Työkohteen toteutus ja valmistuminen

Kunnostusurakka alkaa huhtikuussa työmaalla valmistelevilla töillä, joihin sisältyy mm. urakka-alueen aitaus metalliverkkoaidalla. Tämän johdosta vesitornin piha-alueen läpi ei saa kulkea urakan toteutuksen aikana. Urakka-alueelle saa mennä ainoastaan ura­koitsijan luvalla.

Urakan valmistelutyöt ovat alkavat viikolla 14, jonka jälkeen alkaa varsinainen kun­nostustyö yläosan puupaneelipinnoituksen osalta. Kunnostusurakka kestää noin 4,5 kuukautta ja se valmistuu alustavan aikataulun mukaan elokuun lopulla.

Työkohteen valmistumisesta ilmoitetaan erikseen omalla valmistumistiedot­teella.

Yhteystietoja:

Järvenpään Vesi, tilaaja

  • Rakentamiseen liittyvät tilaajan asiat, 040 315 2844 (Simo Karhunkoski) ja 040 315 3875 (Ari Kaunisto)
  • Vesilaitoksen varallaolija, 040 315 3017, työajan ulkopuolella

Projektinuotit Oy, konsultti

  • Kunnostustyön turvallisuuskoordinaattori, 050 543 1688 (Harri Jäntti)
  • Kunnostustyön valvonta kohteessa, 050 543 1688 (Harri Jäntti)

Concrete Urakointi Oy, urakoitsija

  • Vastaava työnjohtaja, 045 759 0798 (Aki Lassila)
  • Toteuttamiseen liittyvät asiat, 050 572 6413 (Viktor Morozov)

LIITE

  1. Urakka-alueen kartta, Concrete Urakointi Oy (työmaa-alue)
Jaa juttu:
Footer is loading...