Hulevesiviemäriin liittyminen

Järvenpäässä on huleveden toiminta-alueelle rakennettu hulevesiviemäriverkosto. Hulevesiä ei saa enää väliaikaisestikaan johtaa jätevesiviemäriin. Liittyessäsi hulevesiverkostoon, tilaa liitoskohtalausunto https://karttakauppa.jarvenpaa.fi/ kautta.

Liitostyön tekemisestä tehdään ilmoitus vesihuoltolaitos(at)jarvenpaa.fi, minkä jälkeen lähetämme teille päivitetyn sopimuksen.

Tällä hetkellä Järvenpään Vedellä ei ole käytössä huleveden liittymis- eikä käyttömaksuja.

Jaa juttu: