Veden kulutus ja seuranta

Viime vuosina järvenpääläisten veden kulutus on ollut noin 160-170 litraa/vuorokausi/asukas (kaikkien kiinteistöjen veden kokonaiskulutus laskien).

Kustannussyistä ja oman kulutuskäyttämisen vuoksi kannattaa vedenkulutusta seurata aika-ajoin vesimittarista. Jos vettä ei käytetä ja vesimittari pyörii, on talossa luultavasti vesivuoto. Vuotaneesta vedestäkin laskutetaan. Vuotavat hanat ja wc-kalusteet voivat lisätä vedenkulutusta jopa 50-100 m³ vuodessa.

Jos vesimittarin lukemassa on jotain epäilyttävää, esim. mittari ei pyöri, vaikka vettä käytetään tai lukema on poikkeuksellinen suuntaan tai toiseen, ota yhteyttä vesilaitokseen asian tarkistamiseksi. Vesimittarit huoltaa ja tarkastaa aina laitos.

Pitääkö vesimittarin lukema ilmoittaa itse ja kuinka usein lukema ilmoitetaan?

  • asiakkaan vastuulla on oman vedenkulutuksen seuranta, suurista kulutuksen poikkeamista tulee aina ilmoittaa vesilaitokselle.
  • vesimittarin lukema kannattaa ilmoittaa laskutukseen vähintään kerran vuodessa tai jos kulutuksessa tapahtuu oleellinen muutos
  • näin vesilaskutus vastaa todellista veden kulutusta
  • veden ja jäteveden laskutus perustuu kiinteistön käyttämään vesimäärään
  • lukema ja kulutusarvion muutos huomioidaan asiakkaan seuraavassa laskussa

Alla olevasta linkistä pääset Kulutus-Web palveluun, jolla lukeman ilmoittaminen käy helposti. Sivulla on tarkemmat ohjeet lukeman ilmoittamisesta (myös muutoin kuin Webin kautta).

Vesilaitos lähettää asiakkaille määrävälein ns. itseluentakortin, jossa pyydetään asiakasta ilmoittamaan mittarilukema laskutukseen

  • lukemakortista löytyy ohjeet ja ilmoittamiseen tarvittavat tiedot (vesimittarin ja kulutuspisteen numero)
  • lukema ilmoitetaan aina täysinä kuutioina
  • laitokselle ilmoitetaan päämittarin lukema (laitos ei huomioi kiinteistön omien alamittareiden lukemia)

Jos asiakas ei pyynnöstä huolimatta ilmoita lukemaa, laitoksen suorittamasta luennasta peritään asiakkaalta palvelumaksuhinnaston mukainen luentamaksu, myös aiheettomasta käynnistä laskutetaan.

Jaa juttu: