Veden laatu

Järvenpään Vesi

Järvenpään Vesi toimittaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laadultaan moitteetonta talousvettä ja johtaa jätevedet puhdistettavaksi ympäristöä suojellen. Rakennetun verkon alueella laitos hoitaa huleveden poisjohtamisen vesistöihin.

Vesijohtovesi Järvenpäähän hankitaan Keski-Uudenmaan Vesikuntayhtymä (KUVesi) ja jätevedet johdetaan puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (Kuves) kanssa Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon.

Järvenpään vedenlaatuun liittyviä kunnan valvontaviranomaistehtäviä hoitaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Jaa juttu: