Yleinen arvonlisäverokanta nousee

Suomen hallitus on esittänyt yleisen arvonlisäverokannan nostamista 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen.

Uutta arvonlisäverokantaa tullaan soveltamaan sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on nyt 24 prosenttia. Tästä johtuen myös Järvenpään veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksujen sekä palvelumaksujen arvonlisä tulee nousemaan.

Muutokset tulevat voimaan sen mukaisesti mitä eduskunta asiasta päättää.

Mikäli eduskunta päättää arvonlisäveromuutoksen hallituksen esityksen mukaisesti, tulemme laskutusrytmiä muuttamaan siten, että elokuussa laskutamme heinä-elokuun käyttö- ja perusmaksut ja arvonlisäveromuutoksen tultua voimaan, laskutamme syyskuun erikseen. Suurkuluttajien laskutusaikatauluihin ei ole arvioitu merkittäviä muutoksia. Lokakuusta alkaen laskutamme sitten taas normaalissa laskutusrytmissä.

Jaa juttu:
Footer is loading...