Vesihuollon toiminta-alueet päivitetty 15.12.2021

Toiminta-alue-ehdotuksesta saadut lausunnot ja niille laaditut vastineet käytiin läpi kokouksessa Järvenpään Veden johtokunnan kokouksessa 27.10.2021. Lausuntojen perusteella tehtiin tarkennuksia toiminta-alueisiin. Järvenpään Veden johtokunta käsitteli toiminta-alueiden muutosta kokouksessa 15.12.2021 §33 ja päätti hyväksyä toiminta-alueet ehdotusten mukaisesti.

Uudet toiminta- ja viemäröintialuekartat sekä tulevaisuuden tavoitealueet löytyvät
Toiminta-alueet | Järvenpään Vesi (jarvenpaanvesi.fi)

Jaa juttu:
Footer is loading...