Varautuminen sähkökatkoihin

Sähkökatkotilanteessa mimimoi veden käyttöä, vaikka hanasta vettä tuleekin.

Vedenkäyttäjän varautuminen

Hanaveden tulo jatkuu lyhyen (2 tunnin) sähkökatkon ajan, sillä vesi tulee painovoimaisesti vesitornista. Veden pumppausta vesijohtoverkostossa on myös varmistettu varavoimalla. Vedenpaine voi kuitenkin olla normaalia alhaisempi.

Jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin tai viemäreiden tulvimiseen, on tärkeää minimoida vedenkulutus sähkökatkon ajan, vaikka vedentoimitus jatkuukin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan.

Vesihuoltolaitoksen varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Kiinteistön haltijan huomioitavat asiat

  • Mikäli asiakkaalla on kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen aiheuttaa nopeastikin viemärin tulvimisen kyseisellä kiinteistöllä, mikäli pumppua ei ole varustettu varavoimalla. Kiinteistöillä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja.
  • Jos kiinteistöllä on paineenkorotuspumppu, sähkökatkon aikana vedenpaine ylimmissä kerroksissa on normaalia alhaisempi.
  • Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.
  • Vaikka toimitettu vesijohtovesi on hyvälaatuista, kiinteistön omistajien pitää huolehtia, että lämpimän käyttöveden järjestelmien lämpötila ei energiansäästöstä huolimatta laske niin alhaiseksi, että olosuhteet ovat suotuisat legionellabakteerien kasvulle. Jos legionellabakteerien pitoisuus nousee vesijärjestelmässä terveydelle haitalliseksi, ne voivat aiheuttaa hengitysilman kautta altistuneelle ja sairastuneelle pahimmillaan vaikean keuhkokuumeen. Legionellabakteerien kasvua vesijärjestelmissä voidaan torjua huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on säännöllisesti vähintään 55 °C koko vesijärjestelmässä.

Veden laatu sähkökatkon aikana

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes sen laatu on normaali.  Järvenpään Vesi ja kunnan terveydensuojeluviranomainen tiedottavat tarvittaessa talousveden laatuun liittyvistä asioista.

Häiriöilmoitukset

Mikäli sähkökatko aiheuttaa häiriöitä vedenjakeluun tai muuten vesihuoltoon, niistä tiedotetaan Järvenpään Veden verkkosivuilla, joita kannattaa seurata. Järvenpään Vedellä on käytössä häiriötekstiviestipalvelu siihen ilmoittautuneille vedenkäyttäjille. Palvelun käyttäjäksi kannattaa rekisteröityä, mikäli ei ole sitä vielä tehnyt. 

Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa?

Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja. Sähköä kuluu myös jäteveden puhdistamiseen.  

Vesilaitoksen varautuminen sähkökatkoon

Järvenpään alueella vedenjakelu jatkuu lyhyen sähkökatkon (2h) ajan häiriöttä. Vedenkäsittelyssä ja talousveden pumppauksessa on käytössä varavoimaa, jonka avulla talousveden toimitus on varmistettu myös lyhyen sähkökatkon ajan.

Jäteveden johtaminen viemäriverkostossa jätevedenpuhdistukseen tarvitsee paikoitellen pumppausta. Merkittävimmillä jätevedenpumppaamoilla on mahdollisuus käyttää varavoimaa, mutta jätevedenpumppaamoiden suuren määrän vuoksi kaikkia ei ole voitu varustaa varavoimakoneilla. Häiriötilanteissa tapahtuvat jätevesien ylivuodot tulvivasta viemäriverkostosta toteutetaan suunnitellusti siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Jaa juttu:
Footer is loading...