Järvenpään Veden palvelumaksujen muutos

Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen toimitusjohtaja on päättänyt 3.6.2022 § 5 vesihuollon palvelumaksujen muutoksesta 1.7.2022 alkaen. Hinnastot | Järvenpään Vesi (jarvenpaanvesi.fi)

Lisätietoja tarvittaessa vesihuoltolaitos@jarvenpaa.fi.

Järvenpään Vesi

13.6.2022

Jaa juttu:
Footer is loading...